Skip to the content

தேசிய அணியில் இடம்பிடித்துள்ள யாழ்ப்பாண மத்திய கல்லூரியின் வீரர்

தேசிய அணியில் இடம்பிடித்துள்ள யாழ்ப்பாண மத்திய கல்லூரியின் வீரர்

பங்களாதேஷில் இடம்பெறவுள்ள 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய கிண்ண கிரிக்கெட் தொடருக்கான இலங்கை தேசிய அணியில் இடம்பிடித்துள்ள யாழ்ப்பாண மத்திய கல்லூரியின் சகலதுறை வீரர் செல்வராசா மதுசன்.

comments powered by Disqus